Uitvaart, keuzes en mogelijkheden

Waar aan te denken bij een uitvaart? Ondanks deze trieste gebeurtenis zijn er veel dingen die geregeld moeten worden om uw geliefde en nabestaanden een zo passend mogelijk afscheid te geven. 

Keuze momenten  

Na een overlijden is een van de eerste beslissingen die genomen moeten worden de keuze tussen crematie of begrafenis.  De volgende keuze zal veelal betrekking hebben tot de opbaar locatie zoals bijvoorbeeld thuis, het mortuarium of het uitvaartcentrum. Mocht u er voor kiezen om de opbaar locatie thuis te doen zullen daarvoor ook maatregelen getroffen moeten worden.  Het is gebruikelijk dat nabestaanden en belangstellen na de dienst nog even samenkomen op een andere locatie, dit hoeft niet per se plaats te vinden nabij de uitvaartlocatie maar dit kan bijvoorbeeld ook thuis, in een café of restaurant.  De keuze voor de rouwkaart en rouwadvertentie is ook een belangrijk onderdeel, deze zal snel verstuurd en geplaatst moeten worden zodat nabestaanden en belangstellenden snel op de hoogte zijn. Een overlijden en uitvaart komt veelal onverwacht. Nabestaanden en belangstellenden willen graag hun steun en laatste eer betonen en hoe eerder bovenstaande geregeld is, hoe beter u ze daartoe in staat zult stellen.  Tenslotte zullen er keuzes gemaakt moeten worden met betrekking tot de uitvaartdienst zelf. Het rouwvoertuig, het bloemen arrangement en de aankleding, de keuze voor muziek of gezang van een koor, het in memoriam en zal er de mogelijkheid zijn voor andere nabestaanden om een woordje te doen in nagedachtenis van de overledene.  Kortom, er is veel dat geregeld moet worden bij een uitvaart en het komt veel voor dat geliefden en nabestaanden na de uitvaart in een zwart vallen.  Voor en tijdens de uitvaart is er veel te doen en veel afleiding maar veelal begint het echte rouwproces na de uitvaart. U kunt dan ook voor nazorg kiezen. Dit kan gaan om praktische nazorg, denk hierbij aan het afronden van financiële zaken of emotionele nazorg, bijvoorbeeld door het voeren van gesprekken met nazorg consulenten of lotgenoten.   

Mogelijkheden   

Zoals hierboven is aangegeven zijn er veel keuzes die gemaakt en is er veel dat geregeld moet worden. In het geval van de aanwezigheid van een uitvaartverzekering zal deze een uitvaartverzorger als Faber Uitvaartzorg voorstellen. U kunt er ook zelf voor kiezen om een uitvaartverzorger aan te stellen. In het geval van onzekerheid met betrekking tot de aanwezigheid van een uitvaartverzekering kan de uitvaartverzorger dat helpen achterhalen.  De keuze voor de uitvaartverzorger is een belangrijke want hij of zij zal veel regelwerk uit handen nemen en u de mogelijkheid bieden de juiste keuzes te maken. De uitvaartverzorger zal u in deze week op zowel emotioneel als organisatorisch vlak bij staan.

 


Delen