Uitvaart

Een waardig afscheid

Wanneer een dierbare komt te overlijden brengt dit een heleboel emoties en gevoelens met zich mee. Op een moment van verdriet en onmacht word je dan ook nog geconfronteerd met alle praktische regelingen die een overlijden met zich meebrengt. Iedereen moet verwittigd worden van het overlijden en de uitvaart moet geregeld worden.  Je wil uiteraard dat dit op een serene en waardige manier gebeurt met respect voor de laatste wensen van de overledene.   

Laatste eer betuigen aan de overledene  Er zijn heel veel mogelijkheden voorhanden als we het hebben over de uitvaart. Het ligt er maar net aan hoe je het zelf ziet en of er laatste wensen kenbaar gemaakt zijn door de overledene over hoe hij of zij het wou.  Eigenlijk komt het erop naar dat je de volledige uitvaart naar eigen wens kan organiseren en indelen. Je kiest bijvoorbeeld zelf of je een dienst wil en waar je deze wil doen doorgaan. Je kan de dienst in een kerk laten doorgaan, in een aula van het uitvaartcentrum of op een plaats die voor de overledene een belangrijke rol gespeeld heeft. Ook de dienst zelf kan je grotendeels naar eigen wens indelen. Denk maar aan de favoriete muziek van de dierbare die wordt afgespeeld, naasten die een tekst voorlezen, tonen van foto's uit het leven van de overledene, een herinneringskaartje meegeven aan de aanwezigen, bloemen laten leggen op de kist of aan de urne enzovoort.  Na de dienst kan je kiezen voor een begrafenis of een crematie en een begeleiding door de familie en naasten tot aan de laatste rustplaats.   

Uitvaartcentra 

Afscheid nemen van een dierbare is een moeilijke, emotionele en ingrijpende gebeurtenis. Het is dan ook volkomen te begrijpen dat het organiseren van de uitvaart in deze omstandigheden bijzonder zwaar voor je valt en je er geen beginnen aan ziet. In dit geval kan je beroep doen op de diensten van een uitvaartcentrum. Hier kan je rekenen op professionele begeleiding bij het organiseren van het laatste afscheid. De mensen van het uitvaartcentrum kunnen alle mogelijkheden met je doornemen en je eventuele raad en tips meegeven vanuit hun ervaring en kennis. Uiteraard blijven de uiteindelijke beslissingen over hoe het zal gaan verlopen steeds bij jou liggen.  Zij kunnen jou ook verder helpen met alle formaliteiten die moeten vervuld worden naar aanleiding van het overlijden.  Voor veel mensen geeft het inschakelen van een uitvaartcentrum een gevoel van rust omdat ze steeds iemand hebben om op terug te vallen en ze er zeker van zijn dat alles tot in de puntjes werd geregeld en dat er geen zaken over het hoofd werden gezien.


Delen